Trailer phim Mẫu đơn đình

Đón xem phim “Mẫu đơn đình” (Trung Quốc-36 tập) trên HTV7 lúc 12:10-12:55 từ ngày 24/02/2015-06/04/2015 phát sóng thứ...