Đây là lần đầu mik lm 3d có sai sót j mong mọi người góp ý.
link nhạc

Nguồn:https://missingsunglasses.com/