Bài có tên: Gia viên đầu tiên ( của mình)
Bạn còn nhớ ở trên thiên thượng có một nơi đặc biệt vô cùng mỹ lệ hay không?
Bạn có còn nhớ nơi tuyệt đẹp đó là cố hương của chúng ta
Kể từ khi chúng ta cùng đến nơi mà không phải là nhà của chúng ta
Đời đời kiếp kiếp trong luân hồi chuyển thế để chờ đợi…
Mong có một ngày đắc Pháp trở về cố hương

Hãy mau tỉnh dậy đi! Người bạn thân mến
Đừng cứ mãi mê mờ, đừng do dự nữa
Cho dù bạn đến từ đâu? Hay đi đến nơi nào?
Trong tâm không thể mất đi nguyện vọng quay trở về

Bạn còn nhớ ở trên thiên thượng có một nơi đặc biệt vô cùng mỹ lệ hay không?
Bạn có còn nhớ nơi tuyệt đẹp đó là cố hương của chúng ta
Kể từ khi chúng ta cùng đến nơi mà không phải là nhà của chúng ta
Đời đời kiếp kiếp trong luân hồi chuyển thế để chờ đợi…
Mong có một ngày đắc Pháp trở về cố hương
(Tạm dịch)
Còn nhớ ngày ấy trên trời có một nơi mỹ lệ thù thắng
Còn nhớ nơi xinh đẹp đó là cố hương của chúng ta
Từ ngày chúng ta lần lượt tới nơi không phải là nhà này
Đời đời kiếp kiếp chời đợi trong cõi luân hồi
Có một ngày đắc Pháp trở lại cố hương!
ĐK:
Hãy mau tỉnh dậy đi! Những người bạn thân yêu
Đừng mê mờ nữa, đừng do dự nữa
Dù đến từ nơi nao? Hay đi về nơi nào?
Thì trong tâm cũng đừng đánh mất nguyện vọng quay trở về!
(Lặp lại từ đâu thay đoạn kết)
Hãy mau tỉnh lại! Những đồng tu thân yêu,
Đừng do dự nữa, đừng ngó nghiêng nữa;
Dẫu nhất thời còn chần chừ hay đường còn bao xa,
Đồng tại với Pháp mới có thể thực hiện được nguyện vọng xa xưa

Các đồng tu muốn down bản nhạc về thì ấn vào link này và ấn vào mũi tên đi xuống

Đây là lời bài hát tiếng trung:
记得在那天上有个美丽特殊的地方,
记得那个美丽的地方是我们的故乡;
自从我们相继来到不是家的这个地方,
生生世世在轮回中期待――
有一天得法回到故乡!

快醒来吧!亲爱的同伴,
不要再迷失,不要再彷徨;
无论来自哪里?还是去向何方?
心中不能失去回归的愿望!
记得在那天上有个美丽特殊的地方,
记得那个美丽的地方是我们的故乡;
自从我们相继来到不是家的这个地方,
生生世世在轮回中期待――
有一天得法回到故乡!
Gửi mọi người phiên âm và tiếng bồi bài “Gia viên đầu tiên” (Mái nhà đầu tiên)
Phiên âm
Zuìchū de jiāyuán
1. Jìde zài nàtiān shàng yǒu gè měilì tèshū de dìfāng,
2. jìde nàgè měilì de dìfāng shì wǒmen de gùxiāng;
3. zìcóng wǒmen xiāngjì lái dào bùshì jiā de zhège dìfāng,
4. shēngshēngshìshì zài lúnhuí zhōng qīdài――
5. yǒu yītiān défǎ huí dào gùxiāng!
6. Kuài xǐng lái ba! Qīn’ài de tóngbàn,
7.bùyào zài míshī, bùyào zài fǎnghuáng;
8.wúlùn láizì nǎlǐ? Háishì qùxiàng héfāng?
9.Xīnzhōng bùnéng shīqù huíguī de yuànwàng!
10.Jìde zài nèitiān shàng yǒu gè měilì tèshū de dìfāng,
11. jìde nàgè měilì dì dìfāng shì wǒmen de gùxiāng;
12. zìcóng wǒmen xiāngjì lái dào bùshì jiā de zhège dìfāng,
13. shēngshēngshìshì zài lúnhuí zhōng qídài――
14. yǒu yītiān défǎ huí dào gùxiāng!
Tiếng bồi
Chuậy chu tợ chi-a nhoén
1. Chị tứa trại nạ thiên sạng yểu cựa mẩy lị thựa su tợ tị fang
2. Chị tứa nạ cựa mẩy lị tơ tị phang sự ủa mâm tợ cụ xi-eng
3. Chự chúng ủa mâm xi-eng chị lái tạo pú sự chi-a tợ chựa cựa tị phang,
4. Sâng sâng sự sự chại luấn huấy chung chi tại
5. Yểu ị thiên tứa phả huấy tạo cụ xi-eng!
6. Quại xỉng lái pa! Chin ại tợ thúng pạn
7. Pú i-ẹo chại mí sư, pú i-ẹo chại phảng hoáng
8. Ú luận lái chự ná lỉ! Hái sự trụy xi-ẹng hứa phang
9. Xin chung pụ nấng sư trụy huấy quây tợ nhoẹn voạng!
10. Chị tứa trại nạ thiên sạng yểu cựa mẩy lị thựa su tợ tị fang
11. Chị tứa nạ cựa mẩy lị tơ tị phang sự ủa mâm tợ cụ xi-eng
12. Chự chúng ủa mâm xi-eng chị lái tạo pú sự chi-a tợ chựa cựa tị phang,
13. Sâng sâng sự sự chại luấn huấy chung chi tại
14. Yểu ị thiên tứa phả huấy tạo cụ xi-eng!

Nguồn: https://missingsunglasses.com

Xem thêm bài viết khác: https://missingsunglasses.com/bat-dong-san