#InvestTV

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng công bố công khai và thường xuyên cập nhật đến UBND các quận, huyện và các phương tiện thông tin đại chúng thông tin về các dự án phát triển đô thị, nhà ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, các dự án phát triển nhà ở đã có đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua.

▶ Invest TV | Diễn đàn Nhà đầu tư

▶ Liên hệ quảng cáo: 0976 212 555

▶ Email: quangcao@invest.com.vn
_

Mời các bạn theo dõi chương trình trên Invest TV

▶ Đăng ký theo dõi kênh:
▶ Fanpage:
▶ Invest TV – :
▶ Invest News :

© Invest TV | Diễn đàn Nhà đầu tư

Nguồn: https://missingsunglasses.com

Xem thêm bài viết khác: https://missingsunglasses.com/moi-truong