Học Excel Cơ Bản | 89 Sử dụng SUMIF với dấu * và ? để đếm theo điều kiẹn
▷ Xem ngay “Thành thạo Excel trong 7 ngày”:
▷ Xem ngay “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Đếm hiệu quả hơn với SUMIF kết hợp với kí tự dấu sao “*” và dấu hỏi chấm “?”
Dấu * đại diện cho bất kì ký tự nào không kể số lượng
Dấu ? đại diện cho đúng 1 ký tự duy nhất
Ứng dụng như trong Video và file download ở đây:

▷ Khoá học Excel: – coupon: ThanhND.01_239
▷ Khoá học VBA: – coupon: ThanhND.02_289
▷ Khoá học bảng tính Google: – coupon: ThanhND.03_189
▷ Khoá học Word cơ bản: – coupon: ThanhND.04_239
▷ Khoá học báo cáo bằng biểu đồ:

▷ Video được cung cấp bởi
▷ Facebook Page:
▷ Facebook Group:

Nguồn: https://missingsunglasses.com

Xem thêm bài viết khác: https://missingsunglasses.com/cong-nghe