Hướng dẫn nộp bộ cáo cáo tài chính cuối năm đầy đủ, nộp thuyết minh báo cáo tài chính không được, xử lý nộp thuyết minh tài chính, nộp quyết toán Thu nhập doanh nghiệp , QT thu nhập cá nhân. Bạn tham khảo thêm chi tiết các hướng dẫn tại

Nguồn:https://missingsunglasses.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here