Tương đậu nành với cách làm nhanh, không lên men, để dùng kho nấu nướng với các món thịt, cá, kể cả bò kho.
Công thức – Recipe:
Nguyên liệu – Ingredients:
100g đậu nành hạt – Soybeans
50g đường vàng – Brown sugar
15g muối biển – Sea salt
100ml nước tương – Kikkoman traditionally brewed Soy sauce
80g bã đậu nành – Okara or ground roasted rice 20g)
(Nếu không dùng bã đậu nành xài thính gạo rang 20g)
Please scroll down for English direction.
Phần dưới dành cho người không nghe được tiếng Việt.
Directions:
Wash and soak the beans
Peel the skin (optional), rinse and drain
High pressure beans 25′ with 1 cup of water and 1/4 tsp salt (now beans are about 200g), NR 20 minutes
Place the beans back to IP saute or sauce pan on the stove. Add salt, sugar, soy sauce bring them to a boil. Lower the heat to slow cook to simmer, add roasted rice powder or okara, stir frequently, add more water or soy sauce to taste. Simmer about 10 minutes.

Nguồn: https://missingsunglasses.com

Xem thêm bài viết khác: https://missingsunglasses.com/am-thuc