hướng dẫn làm cống thoát nước,Hệ thống cung cấp và phân phối nước sinh hoạt
Đây là hệ thống bao gồm tất cả các đường ống dẫn vận chuyển nước từ nguồn đến các trang thiết bị cần sử dụng nước và đường ống dẫn từ bình nước nóng tới các thiết bị cần thiết.

Nguồn cấp nước của gia đình là rất đa dạng có thể là nước máy của thành phố, nước từ ao, hồ hay giếng khoan,…

Hệ thống thoát nước thải
Hệ thống này bao gồm tập hợp ống thoát nước và ống cống mà lấy nước thải ra từ các thiết bị sử dụng nước trong nhà, các khu vực dùng nước tới các khu vực xử lý nước.

Hệ thống không khí
Hệ thống này bao gồm các ống có tận cùng ở trên không trung. Là những nơi cao hơn mái nhà và được nối với hệ thống thoát nước nhằm cung cấp khí cho hệ thống thoát nước.

Thiết bị, máy móc sử dụng nước
Các thiết bị phổ biến như bồn cầu, máy giặt, bình nước nóng,… Các thiết bị này đều hải được thông khí và trang bị bẫy kín nước trong đường ống thải có tác dụng ngăn được mùi khí từ hệ thống thoát nước thải.

Xem thêm bài viết : Cách lắp đặt ống thoát bồn cầu

Cách bố trí và lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt trong nhà
Các phần của hệ thống nước sinh hoạt

Đường cống chính của nhà, tòa nhà: Đây là đường ống nằm ngang ở vị trí thấp nhất, thông thường khi thiết kế sẽ được nằm dưới nền của tầng trệt. Đường ống này thu lượm tất cả nước thải từ ống thoát nước của tòa nhà rồi thải ra hệ thống thoát nước của thành phố.

Ống thoát nước: Tất cả các ống nước thải, nước vệ sinh của nhà
Trang thiết bị vệ sinh: các thiết bị sử dụng nước và nước bẩn vào hệ thống thoát nước
Ống ngang: đường ống được đặt nằm ngang và không nghiêng quá 45 độ
Ống thoát dọc: Ống chính được lắp theo phương đứng
Bẫy nước ngăn mùi: Vật dùng để ngăn mùi thoát từ hệ thống thải mà vẫn đảm bảo dòng nước chảy tốt
Thông khí: Tất cả các ống được nối với hệ thống thoát nước đảm bảo không khí vào ra của toàn hệ thống nước.

Nguồn: https://missingsunglasses.com

Xem thêm bài viết khác: https://missingsunglasses.com/moi-truong