Vụ án kỳ bí nhất trong lịch sử siêu nhiên , cùng nhau gặp nạn nhân của vụ án xem họ đã như thế nào.
Lịch chiếu :

Nguồn:https://missingsunglasses.com/