Các dạng toán về TRUNG BÌNH CỘNG

*Nguyên tắc cần nhớ:
– Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

– Muốn tìm tổng của nhiều số khi biết trung bình cộng của chúng, ta lấy số trung bình cộng nhân với số các số hạng

– Trung bình cộng của dãy số cách đều (chẵn số hạng) bằng tổng của số đầu và số cuối của dãy, rồi chia cho 2.

– Nếu dãy cách đều có số các số hạng là số lẻ thì TBC chính bằng số chính giữa dãy số đó

+ Dạng 1: Dạng cơ bản – Tìm Trung bình cộng, tìm tổng các số hạng

+ Dạng 2: Trung bình cộng của dãy số cách đều

+ Dạng 3: Một đại lượng bằng Trung bình cộng cả nhóm

+ Dạng 4: Một đại lượng lớn hơn Trung bình cộng cả nhóm

+ Dạng 4: Một đại lượng nhỏ hơn Trung bình cộng cả nhóm

CLB Toán Tiểu Học Biết Tuốt

Nguồn: https://missingsunglasses.com

Xem thêm bài viết khác: https://missingsunglasses.com/giao-duc