Khoa Đào tạo quốc tế (Faculty of International Education – INED) thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải được thành lập trong xu thế quốc tế hóa về chất lượng đào tạo và nghiên cứu, nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao và có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế, dựa trên nền tảng là các hoạt động hợp tác đào tạo với các đối tác quốc tế lớn thế giới (Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản,…) được thiết lập trong nhiều thập kỷ qua.

Nguồn:https://missingsunglasses.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here