VITV – Chứng khoán cuối tuần – Năm 2017 – Cổ phiếu ngành thép có tiềm năng tăng trưởng?